FORSKRING

Hjelp til inngåelse og kontroll av forsikringsavtale.
Kontakt med forsikringsselskap ved skadetilfelle, - og videre oppfølging helt til forsikringsutbetalingen er på din konto.
Det kan til tider ta meget lang tid og være en tung prosess

ONLINE SYSTEM

Tilgang til Online system for egen bolig med følgende opplysninger.
Informasjon om anlegget, - telefonnummer til vaktmester og adresse til anlegget
Privat profil
Oversikt over regnskapet på egen depositumskonto
Saldooversikt

BETALING TJENESTE

Oppretting av depositumskonto hos MMhomex. Denne kontoen har man tilgang til pr online
Oppretting av bankkonto m/internettjeneste.
Effektuering av autogiroavtaler. Strøm skal betales via autogiro.
Betalingsformidling av forefallende som følger eiendommen.

Anbefalinger